Disclaimer

I denna disclaimer är följande punkter inkluderade:
- ägaren eller managern: ägaren eller chefen för webbplatsen;
- användning(ar): alla tänkbara åtgärder;
- du: användaren (besökaren) av webbplatsen;
- innehållet: allt innehåll som finns på webbplatsen.

Tack för att du besöker vår hemsida Dijkstra Förpackning. Vi uppskattar ditt intresse för vår organisation och vårt arbete. Genom att besöka denna webbplats godkänner du denna disclaimer. Om du inte håller med om (en viss del av) denna disclaimer ber vi dig att inte besöka den här webbplatsen utan att kontakta oss så att vi kan hjälpa dig vidare.

Äganderätt
Det är tillåtet att visa, ladda ner, skriva ut och vidarebefordra denna webbplats till andra, så länge den inte är för kommersiella ändamål. Kontakta oss om du vill använda denna webbplats för kommersiella ändamål.
Det är inte tillåtet att kopiera, multiplicera, samla in eller använda materialet på denna webbplats på annat sätt för kommersiella ändamål.
Det är tillåtet att hänvisa till vår webbplats, eventuellt med citat eller små delar av originalmaterialet, så länge det tydligt anges att det kommer från vår webbplats, och även att vidarebefordra (delar av) webbplatsen till bekanta för personliga ändamål. 

Begränsat ansvar
Vi har gjort vårt yttersta för att göra informationen på denna webbplats så fullständig som möjligt. Vi tar inget ansvar för eventuella fel eller ofullständighet och eventuella konsekvenser. Vi kan inte garantera att (delar av) informationen på den här webbplatsen förblir offentligt tillgänglig hela tiden och vi tar heller inget ansvar för detta.

Tillägg Vi kommer att uppdatera eller ändra denna disclaimer då och då. Vårt råd är därför att läsa dem regelbundet.

Kontakt
Du kan kontakta oss angående denna disclaimer via e-post: info@dijkstrapackaging.se