Upphovsrätt

Ingen del av denna webbplats får reproduceras, distribueras, lagras i en automatiserad databas och / eller offentliggöras genom utskrift, fotokopiering eller på något annat sätt utan föregående skriftligt tillstånd från Dijkstra Förpackning. Det är endast tillåtet att ladda ner informationen från denna webbplats för personligt bruk och att använda den för studier. Produktkatalogen och produktdokumenten som kan laddas ner kan användas för dina försäljningsändamål.